PRE NÁŠ DOM

Konferencia Tepny domu 2019

25.-26. novembera 2019

Viac o konferencii

Správy PND TV

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Medveďovej 19

851 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Nesprávne stanovenie poistnej sumy bytového domu

Príklad, ktorý hovorí za všetko

Nastavenie poistnej sumy za bytový domPoistnou udalosťou (požiar) došlo k poškodeniu bytového domu. Poistná suma za bytový dom v poistnej zmluve z roku kolaudácie (2002) bola 2 000 000 EUR. Nesprávny odhad pri určení poistnej sumy spôsobil, že poisťovňa pri poistnej udalosti  musela uplatniť tzv. podpoistenie – krátenie poistného plnenia v takom pomere, v akom je určená poistná suma oproti východiskovej hodnote (označovanej v poisťovníctve obvykle ako nová hodnota).
Klienti sa často domnievajú, že podpoistenie sa uplatňuje iba pri totálnej škode, avšak najčastejšie dochádza k parciálnym škodám a podpoistenie sa uplatňuje aj pri týchto škodách.

Dôvody na rozdiel v poistnej sume a novej cene nehnuteľnosti boli:

  • Už na začiatku pri vstupe do poistenia bola nesprávne stanovená poistná suma v roku 2002 ako nová hodnota nehnuteľnosti. Išlo o stavbu z roku 1980 a správna poistná suma mala byť 3 500 000 EUR, čo predstavuje hodnotu reprodukčných nákladov na znovuobnovenie v danom období.
  • V roku 2008 prešiel bytový dom rozsiahlou rekonštrukciou, avšak ani to nebolo zohľadnené v prepracovaní poistnej zmluvy na novú poistnú sumu.

Plnenie pri podpoistení (poistná suma domu 2 000 000 EUR/poistné 450 EUR*):

Škodová udalosť vo výške: 35 000 EUR (požiar v byte – poškodenie stavby spolu s dosahom na okolité byty a zatečenie požiarnej vody).

Podpoistenie: 57 % (ako pomer 2 000 000 ku 3 500 000). Táto hodnota predstavuje aj percento, akým sa kráti každé poistné plnenie v prípade nesprávne určenej škody.

Poistné plnenie: 35 000 EUR * 0,57 – výška spoluúčasti (100 EUR) = 19 850 EUR

Spoluúčasť: 100 EUR

Plnenie pri správnom poistení by bolo (poistná suma 3 500 000 EUR/poistné 780 EUR*):

Škodová udalosť vo výške: 35 000 EUR

Poistné plnenie: 35 000 EUR – výška spoluúčasti 100 EUR = 34 900 EUR

Spoluúčasť: 100 EUR     

Rozdiel v cene poistenia 330 EUR/rozdiel v poistnom plnení v neprospech klienta 15 050 EUR. V tomto príklade hovoríme iba o čiastočnej škode vo výške 35 000 €. Treba si uvedomiť, že obdobným spôsobom by sa prejavilo zníženie poistného plnenia aj v prípade väčších škôd, ktoré by sa mohli blížiť k výške poistnej sumy. Vtedy by už rozdiel 330 eur na výške poistného zásadne ovplyvnil poistné plnenie.

*ceny sú orientačné, predstavujú sadzby za balík viacerých rizík

Autorka: Mgr. Lenka Aláčová, projektová manažérka poistenia podnikateľov, poisťovňa Generali